ING. MARKÉTA BARTOŇOVÁ - Externí finanční man
Ing. Markéta Bartoňová Technologická 376/5
708 00, Ostrava
Česko

Telefon: (+420) 725 687 587
IČ: 09434801
DIČ: CZ7753135533

Mapa

Kontaktovat

O mě

Jmenuji se Markéta Bartoňová a prakticky celý profesní život, od ukončení studia Obchodní akademie, se věnuji ekonomice.

Mnoho let jsem strávila v jedné velké ostravské výrobní firmě na různých ekonomických pozicích a vypracovala se až na pozici finanční manažerky. Vedle práce jsem vystudovala Slezskou univerzitu v Karviné, obor Finance. Více se dočtete v záložce Profesní životopis.

V současné době se věnuji poskytování ekonomických služeb a externímu finančnímu řízení ve firmách různého zaměření, především v engineeringových a výrobních společnostech, ale rovněž firmám poskytujícím služby.

Za celou tu dobu jsem zjistila, že finanční řízení je nezbytnou součástí každého podniku, včetně těch malých a středních. Ekonomie a finance je to čemu rozumím, baví mě a nabyté zkušenosti z různých oborů bych nyní ráda nabídla také Vám.

Profesní životopis

Vzdělání:
1998 – 2004
Slezská Univerzita v Karviné – obor Finance
1991 – 1996
Obchodní akademie Ostrava

Praxe:
2020 – dosud
Externí finanční manažer a controller
1/2018 – dosud
Envir & Power Ostrava a.s.

Finanční manažerka - odpovědnost za komplexní řízení a koordinaci finančních toků a zdrojů, navrhování aktivní a efektivní finanční politiky, reporting, controlling podkladů za celou společnost, řízení vztahů s bankami, auditorem, práce s úvěry, řízení hotovosti a finančních rizik, správa daní za celou společnost prostřednictvím daňového poradce, ekonomická správa dotačních titulů, sběr a tvorba podkladů pro účetnictví, příprava Výroční zprávy

2016 – 2017
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Manažerka Procurementu - odpovědnost za proces nákupu komodit, služeb a investic, průběh výběrových řízení, přehled o vývoji cen na trhu, smluvní dokumentaci k nakupovaným položkám, odpovědnost za nákup elektrické energie a zemního plynu, odpovědnost za úsek logistiky

2012 – 2013
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Finanční manažerka - odpovědnost za komplexní řízení a koordinaci finančních toků a zdrojů, navrhování aktivní a efektivní finanční politiky za společnost jako člena nadnárodní skupiny, controlling společnosti, reporting zahraniční mateřské společnosti a zahraničnímu vlastníkovi, řízení vztahů s bankami, auditory, práce s úvěry, řízení hotovosti a finančních rizik, správa daní za celou společnost prostřednictvím daňového poradce

2008 - 2011
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Vedoucí controllingu - odpovědnost za přípravu interních a externích reportů, zpracování měsíčních rozborů a výsledků střediskového hospodaření a odchylkové analýzy v systému SAP, tvorba a správa odhadů vývoje hospodaření, příprava a tvorba plánovacího procesu a tvorby obchodně – finančních plánů, provádění ad hoc controllingových analýz a jejich vyhodnocení

2004 - 2006
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Vedoucí provozní účtárny

2000 - 2004
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Asistentka Výrobního ředitele

1996 - 1999
BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava

Ekonom ve výrobním úseku

Služby

Nabízené služby lze provádět dle potřeby formou jednorázové analýzy či s pravidelností měsíčně, kvartálně, pololetně a ročně. Věcný obsah nabízených služeb je vždy šitý na míru potřebám majitele/jednatele/ředitele a firmy

Controlling

 • Analýza nákladů
 • Analýza výnosů
 • Tvorba finančního plánu
 • Tvorba výhledu cash flow firmy
 • Rozúčtování nákladů a mezd na zakázky/výrobky/produktové řady
 • Sledování ziskovosti/ztrátovosti zakázek/výrobků/produktových řad
 • Výpočty a sledování finančních ukazatelů firmy

Bankovní záležitosti

 • Administrace bankovních smluv
 • Vystavování, příprava, evidence bankovních záruk za firmu
 • Příprava podkladů, správa a administrace veškerých úvěrů
 • Návrhy financování firmy, zakázky, nového záměru/produktu
 • Výpočty a kontrola Covenantů
 • Zajištění komunikace s bankovními domy

Pojištění

 • Administrace pojišťovacích smluv
 • Zajištění komunikace s pojišťovacími makléři
 • Příprava nabídkových cen pojištění pro účast v zadávacích řízeních pro získání zakázek, nových produktů/záměrů

Finanční Audit

 • Zajištění a příprava podkladů pro finanční audit
 • Spolupráce s účetní firmou, daňovým poradcem a samotným auditorem v souvislosti s auditem
 • Příprava výroční zprávy

Ostatní

 • Jednorázové ekonomické analýzy celých firem nebo jednotlivých zakázek/výrobků/produktových řad
 • Připomínkování smluv za finanční oblast
 • Tvorba finančních plánů
 • Tvorba výhledu cash flow firmy
 • Dotační tituly – sledování ekonomiky titulu a komunikace s hlavními řešiteli/schvalujícími orgány za finanční oblast

Ceník

Jednorázové analýzy
Cílené návrhy financování a ekonomické analýzy celého/části podniku, jednotlivých zakázech/produktů/služeb
1 000,- Kč/hod

Pravidelné analýzy
Pravidelný reporting (controlling) – měsíčně/kvartálně/pololetně/ročně
dle rozsahu a počtu hodin


Platba

Forma: na fakturu převodem na účet 294941374/0300 nebo hotovost
Termín: po poskytnuté službě nebo v dohodnutých intervalech